08/TB-TCHQ, 10/TB-TCHQ, 11/TB-TCHQ mã hs Topping kem phủ trang trí bánh Glassa A Specchio Neutral, Topping kem phủ trang trí bánh vị chanh dây, vị sô cô la trắng, Topping kem phủ trang trí bánh, Glassa A Specchio Neutral, Mirall Glasse A Specchio Maracuja, Glassa A Specchio White Chocolate (5 kg/thùng) (hiệu MASTER MARTINI), hs 2106.9099

0978392436